AUDIEREA MINORULUI IN CAZUL DIVORTULUI PARINTILOR

AUDIEREA MINORULUI IN CAZUL DIVORTULUI PARINTILOR Ascultarea minorului de către instanţa de judecată   Un principiu general, menit să asigure respectarea şi garantarea drepturilor copilului, consacrat de art. 6 lit. h) din Legea nr. 272/2004 actualizată 2016, este principiul ascultării...

TOTUL DESPRE ALOCATIA DATORATA DE CATRE STAT COPIILOR

Totul despre alocaţia datorata de catre stat copiilor   Conform Legii nr. 61/1993, toţi copiii cetăţeni români, străini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie. Alocaţia de stat este acordată tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au...

CASATORIA FICTIVA

Căsătoria fictivă   Căsătoria fictivă este cea încheiată în vederea realizării unor efecte secundare acesteia sau pentru fraudarea legii, fără a deosebi după cum acest scop s-a urmărit numai de către unul dintre soţi sau de ambii. În această situaţie, căsătoria este doar un mijloc de a...

INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE

INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE Transcrierea hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate   Metodologia de transcriere a hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate este reglementată de HG 64/2011, care prevede: – căsătoriile încheiate în străinătate şi...

DIVORTUL IN CAZUL SEPARARII IN FAPT A SOTILOR

DIVORTUL IN CAZUL SEPARARII IN FAPT A SOTILOR Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclamant după o separare în fapt de cel puţin 2 ani. Un element de noutate introdus de Noul Cod Civil prin dispoziţiile art. 379 lit. c este divorţul bazat pe separarea soţilor in fapt pentru o...

CLAUZA DE PRECIPUT

Clauza de preciput cuprinsă în convenţia matrimonială   Convenţia matrimonială este un acord de voinţă liber exprimat de soţi sau de viitorii soţi, în formă autentică, prin care aceştia aleg un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri. În cuprinsul acesteia, soţii pot...

OBLIGATIA DE INTRETINERE INTRE FOSTII SOTI

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi   Odată cu încetarea căsătoriei prin divorţ încetează obligaţia de întreţinere între soţi (art. 516 Cod civil) şi se naşte dreptul fostului soţ la întreţinere (art. 389 Cod civil). Acest drept îi este recunoscut fostului soţ dacă acesta se află în...