AUDIEREA MINORULUI IN CAZUL DIVORTULUI PARINTILOR

AUDIEREA MINORULUI IN CAZUL DIVORTULUI PARINTILOR

Ascultarea minorului de către instanţa de judecată

 

Un principiu general, menit să asigure respectarea şi garantarea drepturilor copilului, consacrat de art. 6 lit. h) din Legea nr. 272/2004 actualizată 2016, este principiul ascultării opiniei copilului şi luarea acesteia în considerare, ţinând cont de vârsta şi de gradul de maturitate ale copilului, în procedurile care îl privesc.

Principiul este consacrat şi de art. 264 Cod civil care prevede ca ascultarea de către instanţă a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Poate fi audiat şi copilul care nu a implinit vârsta de 10 ani, dacă instanţa consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei.

Dreptul copilului de a fi ascultat presupune:

  1. a) posibilitatea copilului de a solicita orice informaţie potrivit cu vârsta sa şi obligaţia corelativă a autorităţilor de a oferi informaţia solicitată; posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere;
  2. b) posibilitatea copilului de a fi informat în privinţa consecinţelor pe care le poate genera opinia sa exprimată, în cazul în care este respectată;
  3. c) posibilitatea informării asupra oricăror consecinţe pe care le poate genera orice decizie referitoare la copil.

Ascultarea copiilor minori se efectuează de către instanţa de judecată într-o încăpere specială numită camera de consiliu. Pentru a nu intimida copiii, judecătorul este îmbrăcat în haine obişnuite, nu foloseşte roba neagră şi discută liber, fără formalism, cu cei mici. Cu ocazia audierii judecătorul încearcă să-şi facă o părere cu privire la modul în care sunt crescuţi şi educaţi copiii, cu privire la gradul de afecţiune pe care îl au pentru fiecare părinte, etc.

Dacă judecătorul consideră că minorii au gradul de maturitate necesar, îi poate întreba direct pe aceştia despre problematica litigiului, de exemplu cu care din părinţi ar dori să locuiască sau dacă vor să meargă in vizită la unul din părinţi pe perioada verii.

Toate răspunsurile primite sunt analizate în funcţie de capacitatea de întelegere a copilului şi sunt notate în cuprinsul unui proces-verbal.

Categories: Blog