CASATORIA FICTIVA

Căsătoria fictivă

 

Căsătoria fictivă este cea încheiată în vederea realizării unor efecte secundare acesteia sau pentru fraudarea legii, fără a deosebi după cum acest scop s-a urmărit numai de către unul dintre soţi sau de ambii.

În această situaţie, căsătoria este doar un mijloc de a obţine anumite avantaje; este încheiată de formă, fără intenţia de a se crea raporturi personale şi patrimoniale între soţi.

De exemplu, în practica judiciară s-au reţinut ca scopuri ale încheierii căsătoriei fictive: obţinerea unui credit bancar pentru achiziţionarea unui credit pentru tinerii căsătoriţi, dobândirea cetăţeniei române de către un străin, obţinerea unei parohii de către un preot, dobândirea unei moşteniri testamentare sub condiţia dovedirii calităţii de persoană căsătorită, etc.

Potrivit Codului civil căsătoria încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie este lovită de nulitate absolută. Totuşi, căsătoria este valabilă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de constatare a nulităţii absolute,

– a intervenit convieţuirea soţilor, cu caracter de continuitate, de stabilitate;

– soţia a născut un copil sau a rămas însărcinată;

– au trecut 2 ani de la încheierea căsătoriei, fără a avea relevanţă dacă soţii au convieţuit împreună, în fapt.

Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei poate fi introdusă de orice persoana interesată. Procurorul nu poate introduce acţiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepţia cazului în care ar acţiona pentru apărarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie.