INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE

INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE
Transcrierea hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate

 

Metodologia de transcriere a hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate este reglementată de HG 64/2011, care prevede:

– căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere;

– cererea se adresează Primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, D.E.P.A.B.D (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) (art. 78);

Cererea va fi insoţită de următoarele acte, în original şi copie:

  • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă (dovada caracterului definitiv al acesteia potrivit legii statului unde a fost pronunţată – poate fi sub forma unui document separat sau poate fi o menţiune făcută direct în hotărârea de divorţ), apostilată (divorţul s-a produs într-una din ţările Uniunii Europene) sau supralegalizată (divorţul s-a produs într-o ţară care nu este semnatară a Convenţiei de la Haga din 1961);
  • Traducere legalizată în limba română (realizată de un traducător autorizat);
  • Certificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie;
  • Declaraţie cu numele purtat după divorţ în situaţia în care hotărârea străină nu prevede în mod expres numele părţilor dupa divorţ;
  • Procura pentru înscrierea divorţului şi obţinere certificat de căsătorie cu menţiune, în situaţia în care persoana interesată nu se prezintă personal;
  • Act de identitate procurator.

În cazul în care divorţul s-a produs într-o tară din afara Uniunii Europene, recunoaşterea divorţului se face de către Tribunalul ultimului loc de domiciliu din ţară sau de catre Tribunalul Bucureşti – printr-o procedură care se numeşte exequatur.

După obţinerea hotărârii de recunoaştere a Tribunalului, solicitantul se va adresa Serviciului de  Stare Civilă care are în păstrare actul de naştere pentru a opera modificarea stării sale civile.