MOTIVE SI PROCEDURA DE SCHIMBARE A NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVA

Schimbarea numelui pe cale administrativă

 

Orice persoană poate solicita, pe baza unei cereri scrise, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativă a numelui.

Cererea se depune personal, prin imputernicit cu procura speciala sau prin avocat, la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor aflat în subordinea Consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul.

Cererea de schimbare pe cale administrativă a numelui trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

– copie legalizată de pe certificatul de stare civilă al solicitantului;

– un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui;

– cazierul fiscal şi judiciar al solicitantului;

– orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Cererea de schimbare a numelui împreună cu toate actele anexate se trimite Serviciului Public Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, care verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile legale şi propune motivat Preşedintelui Consiliului judeţean, respectiv Primarului General al Municipiului Bucureşti, emiterea Dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

Schimbarea numelui se înscrie, prin menţiune, pe marginea actului de naştere, precum şi a celui de căsătorie, atunci când este cazul. De la data înscrierii menţiunii solicitantul va purta numai numele dobândit prin Dispoziţia de schimbare a numelui.

Sunt considerate motive temeinice – OG 41/2003 – care justifică schimbarea numelui pe cale administrativă, de exemplu:

– când numele este format din expresii indecente, ridicole;

– când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

– când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

– când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

– când prenumele purtat este specific sexului opus;

când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

– când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

– când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia.

 

 

 

 

Categories: Blog