PARTAJUL JUDICIAR

PARTAJUL JUDICIAR

Prin operatiunea juridica a partajului, se pune capat proprietatii comune, in sensul ca bunul ori bunurile dobandite se impart in materialitatea lor intre titulari, fiecare dintre acestia devenind proprietar exclusiv asupra anumitor bunuri.

Partajul judiciar este prevazut in art. 979-995 Cod de procedura civila, dispozitii ale legii care constituie dreptul comun. Trebuie insa avute in vedere si prevederile art. 669-686, 358 ai 1143-1145 din Codul civil  ori art 711 alin. 4 din Codul de procedura civila, referitoare, in ordine, la partajul in timpul regimului comunitatii de bunuri, partajul succesoral ori partajul in cadrul contestatiei la executare.

In materie de partaj, art. 669 Cod civil, dispune ca incetarea coproprietatii poate fi ceruta oricand, in afara cazului in care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotarare judecatoreasca, iar cu referire la partajul succesoral, art. 1143 alin. 1 din Codul civil, dupa ce stabileste ca nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, prevede ca mostenitorul poate cere oricand iesirea din indiviziune, chiar si atunci cand exista onventii sau clauze testamentare care prevad altfel.

In concluzie, calitatea procesuala activa apartine oricaruia dintre coproprietari.

Cel care introduce actiunea la instanta are calitatea de reclamant si poate sa cheme in judecata pe toti ceilalti coproprietari, care vor avea calitatea de parati. In caz contrar, potrivit art. 684 alin. 2 din codul civil, partajul va fi lovit de nulitate absoluta.

Codul de procedura civila prin dispozitiile art. 94 alin. 1 lit. i), stabileste competenta materiala care in prima instanta, indiferent de valoarea bunurilor supuse partajului, apartine judecatoriei.

In ceea ce priveste competenta teritoriala, aceasta este prevazuta de Codul de procedura civila, dupa cum urmeaza:

-in cazul partajului succesoral, apartine instantei de la ultimul domiciliu al defunctului

-in cazul partajarii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei, sau dupa desfacerea casatoriei, competenta apartine instantei de la domiciliul paratului, instantei in circumscriptia careia se afla situat imobilul sau chiar instantei de divort atunci cand partajul se solicita pe cale accesorie ori incidentala, odata cu divortul

 

Categories: Blog