Recuperare taxa de mediu autoturisme 2014

TRIBUNALUL MEHEDINTISECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinta nr. xxx/2013

Sedinta publica de la 6 Septembrie 2013

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ si fiscal privind pe reclamantul xx prin xx. SRL si paratul Institutia Prefectului – Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Mehedinti, avand ca obiect obligatia de a face.La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat S.S.D. pentru reclamant, lipsind paratul.Procedura de citare legal indeplinita.S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care conform art. 131 Cod procedura civila instanta, din oficiu, procedeaza la verificarea competentei generale, materiale si teritoriale de a judeca pricina si constata ca este competenta cu solutionarea prezentei cauze in temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura.Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, constatand cauza in stare de judecata, s-a acordat cuvantul pe fond partii prezente.Avocat X solicita admiterea actiunii si obligarea paratului la inmatricularea definitiva a autoturismului marca Volkswagen Passat fara plata timbrului de mediu prevazut de OUG nr. 9/2013, fara cheltuieli de judecata.Instanta, ramanand in deliberare, a pronuntat urmatoarea sentinta.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata:Prin cererea adresata acestei instante la data de 31 mai 2013 si inregistrata sub nr.6615/101/2013, reclamantul C.G., prin SC X SRL, a chemat in judecata paratul Institutia Prefectului – Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Mehedinti, pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa fie obligat la inmatricularea definitiva a autoturismului marca Volkswagen Passat fara plata timbrului de mediu prevazut de OUG nr. 9/2013.

In motivarea cererii arata ca a cumparat un autoturism second-hand marca Volkswagen Passat si pentru a-l folosi in Romania i s-a solicitat sa plateasca o taxa de inmatriculare. Precizeaza reclamantul ca plata acestei taxe contravine Tratatului Comunitatii Europene care in art. 90 interzice statelor membre sa instituie taxe contrare principiilor tratatului.

Mai arata reclamantul ca prin incasarea acestei taxe nu a fost respectat principiul nediscriminarii produselor importate cu produsele interne, iar din analiza dispozitiilor legale rezulta ca taxa este perceputa numai pentru autoturismele inmatriculate in Comunitatea Europeana si reinmatriculate in Romania, in timp ce pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, in cazul unei noi inmatriculari, taxa nu este perceputa. Instituirea timbrului de mediu prevazuta de OUG nr. 9/2013 reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii a marfurilor in cadrul Comunitatii Europene iar reglementarea acesteia nu poate fi justificata prin satisfacerea unor cerinte obligatorii ale interesului public. A sustinut ca instituirea timbrului de mediu prevazuta de OUG nr. 9/2013 are un caracter protectionist, producand un efect echivalent taxelor si tarifelor vamale, respectiv cresterea preturilor pentru produsele importate si ca este contrara art. 90 alin. 1 din Tratatul Uniunii Europene .

Reclamantul a depus la dosar, in copie, inscrisuri: contract de mandat nr.862/28.11.2012, adresa nr. 71216/13.05.2013, cererea nr. 71216/09.05.2013, actul de identitate, actul de proprietate, certificatul de inmatriculare tradus din limba germana.

Paratul Institutia Prefectului – Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Mehedinti, desi legal citat nu a formulat intampinare.

Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantul XX a achizitionat autoturismul marca VOLKSWAGEN, EURO 4, cu numar de identificare….., an fabricatie 2005, fiind inmatriculat pentru prima data in Germania la data de 1 iulie 2005. Astfel cum rezulta din adresa nr. 71216/13.05.2013 emisa de Institutia Prefectului Judetului – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, reclamantului i-a fost refuzata inmatricularea autoturismului sus mentionat motivat de imprejurarea ca nu a facut dovada achitarii timbrului de mediu, astfel cum este reglementat prin OUG nr. 9/2013 .Instanta retine ca potrivit art. 7 din Ordinul nr. 150 /2006 emis de M.A.I., inmatricularea permanenta sau inmatricularea temporara se efectueaza pe baza mai multor documente printre care si dovada platii timbrului de mediu conform OUG nr. 9/2013.

La data de 15 martie 2013 a intrat in vigoare OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule fiind abrogata Legea nr. 9/2012 aflata in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013 si pana la adoptarea noului act normativ.

Potrivit dispozitiilor art. 4 din OUG nr. 9/2013, timbrul de mediu se datoreaza: a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare; b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate cu prevederile art. 7; c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii; d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

In speta sunt aplicabile dispozitiile art. 4 lit. a) din OUG nr. 9/2013 care reglementeaza timbrul de mediu ce trebuie achitat pentru autoturismele importate din alte state membre in vederea punerii lor in circulatie in Romania, dispozitii pe care instanta le gaseste contrare legislatiei comunitare, respectiv art. 110 TFUE.

Se retine ca legiuitorul roman a ajuns la adoptarea OUG nr. 9/2013 dupa ce anterior a inteles sa adopte mai multe acte normative in acelasi domeniu care, in final, au ajuns sa fie considerate de instanta comunitara ca fiind neconforme cu legislatia europeana.

Asa cum rezulta din analiza legislatiei romane adoptata de-a lungul timpului (Legea nr. 571/2003, OUG nr. 50/2008 cu toate modificarile, Legea nr. 9/2012, OUG nr. 1/2012), obligatia de plata a taxei de prima inmatriculare sau taxa de poluare sau pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a existat pentru mai multe categorii de autovehicule, doua fiind cele care au suscitat opinii divergente, respectiv cele achizitionate second-hand dobandite de un prim proprietar din Romania cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, atribuirii unui certificat de inmatriculare si a unui numar de inmatriculare, precum si cele rulate care au fost inmatriculate deja in Romania si care fac obiectul unor tranzactii de vanzare-cumparare si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 sau taxa pe poluare pentru autovehicule si care nu fac parte din categoria exceptate sau scutite de la plata acestor taxe sau taxa pe emisii poluante (art. 4 alin. 1 lit. a ,alin. 2 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule).

 Din preambulul diferitelor acte normative adoptate de legiuitorul roman rezulta ca printre motivele care au determinat executivul sa le adopte au fost avute in vedere impactul pe care masurile dispuse prin aceste acte normative privind taxa de prima inmatriculare, taxa pe poluare pentru autovehicule sau pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule le-ar fi avut in plan economic si social ,consecintele negative asupra modului de aplicare a taxarii autovehiculelor aflate in categoria celor reglementate de aceste prevederi legale precum si necesitatea simplificarii procedurii aplicarii taxei.

In mod evident, prin adoptarea OUG. nr. 9/2013 s-au incalcat principiile liberei circulatii a marfurilor, neutralitatii impozitarii interne si s-a creat o discriminare la momentul inmatricularii intre produsele provenite din alte state membre ale comunitatii europene si produsele de pe piata interna, fiind nerespectate prevederile art. 90 din Tratatul Uniunii Europene (art. 110 TFUE)

Scopul art. 110 TFUE este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 TFUE prin taxarea interna discriminatorie.

Potrivit jurisprudentei CJUE, interdictia prevazuta la articolul 110 TFUE trebuie sa se aplice de fiecare data cand un impozit fiscal este de natura sa descurajeze importul de bunuri provenind din alte state membre favorizand produsele nationale.Articolul art. 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca statelor membre nu le este permis sa instituie noi taxe care au ca obiect sau ca efect descurajarea vanzarii de produse importate in favoarea vanzarii de produse similare disponibile pe piata nationala si introduse pe aceasta piata inainte de intrarea in vigoare a taxelor mentionate.

Se considera ca, in mod aparent, prin adoptarea OUG nr. 9/2013 este inlaturata discriminarea la momentul inmatricularii intre produsele provenite din alte state membre ale comunitatii europene si produsele de pe piata interna deoarece, in realitate, aplicarea unor taxe cu titulatura de timbru de mediu in cuantumuri destul de insemnate pentru cele achizitionate second-hand dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene conduce in mod evident la diminuarea livrarilor intracomunitare de autovehicule si incurajarea productiei interne de astfel de bunuri si achizitionarea lor, o asemenea masura intrand in categoria celor cu efecte restrictive din punct de vedere cantitativ.

 Desi, modalitatea de calcul a timbrului de mediu pentru autovehiculele second-hand achizitionate din afara Romaniei si cele similare de pe piata interna este, cel putin, identica, se apreciaza ca in mod indirect s-a creat un tratament favorabil celor produse in Romania avand in vedere ca, in contextul intentiei legislativului de innoire a parcului auto national cu autovehicule produse in tara noastra, cele mai multe autovehicule indigene sunt noi, din categoria Euro 4, Euro 5 pentru care cuantumul timbrului de mediu pentru autovehicule este mai mic comparativ cu cele achizitionate din spatiul intracomunitar, numarul tranzactiilor de vanzare-cumparare cu autovehiculele deja inmatriculate in Romania si pentru care nu s-a achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, conform Legii nr. 571/2003 sau taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pe emisii poluante fiind infim.

 Este adevarat ca statele membre ale Uniunii Europene au libertatea de a stabili taxe pentru activitatea de comert cu bunuri importate insa este necesar ca efectul economic al unei astfel de norme asupra circulatiei bunurilor importate sa nu intre in conflict cu legislatia comunitara, aici intervenind rolul judecatorului national de a verifica respectarea principiului egalitatii de tratament intre cele doua categorii de marfuri .

 Pornind de la ideea ca Uniunea Europeana doreste liberalizarea pietelor si inlaturarea oricaror obstacole in calea liberei circulatii a marfurilor, personal, tinand cont de contextul economico-social, de amploarea pietei auto din Romania, tendinta cetatenilor romani de a achizitiona autovehicule second-hand din alte state membre ale spatiului intracomunitar deoarece se realizeaza egalitatea intre pret si calitate, se considera ca prin actuala reglementare s-au impus masuri cu caracter restrictiv din punct de vedere cantitativ, masuri interzise de legislatia comunitara.

 Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene, in jurisprudenta sa constanta, a statuat ca articolul 110 TFUE reprezinta o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea unor impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (Hotararile Brzezinski C-313/05 si Krawczynski C 426/07).

 In materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie din import, articolul 90 CE (actualul art. 110) vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import (Hotararea din 20 septembrie 2007, Comisia/Grecia, C 74/06). In plus, un sistem de impozitare nu poate fi considerat compatibil cu articolul 90 CE decat daca este organizat astfel incat sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor impozite mai mari decat produsele nationale si, prin urmare, sa nu produca in niciun caz efecte discriminatorii (Hotararea Brzezinski).

 Prin urmare, si in forma actuala legislativa, respectiv OUG nr. 9/2013 , stabileste indirect, pentru produsele provenind din Uniunea Europeana, impuneri interne superioare celor stabilite pentru produsele nationale similare. Reglementata in acest mod, timbrul de mediu diminueaza sau este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autovehicule second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cumparatorii fiind orientati din punct de vedere fiscal sa achizitioneze autovehicule noi produse in Romania.

 De altfel, Curtea de Justitie a Uniunii Europene prin Hotararea din 7 aprilie 2011 in Cauza C-402/09 Tatu si prin Hotararea din 7 iulie 2011 in Cauza C263/10 Nisipeanu a statuat ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru daca regimul acestei masuri fiscale este astfel stabilit incat descurajeaza punerea in circulatie in statul membru mentionat a unor vehicule de ocazie cumparate din alte state membre, fara insa a descuraja cumpararea unor vehicule de ocazie avand aceeasi vechime si aceeasi uzura de pe piata nationala.

Ca atare, si actualul act normativ este contrar art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, intrucat este destinat sa faca mai putin atractiva optiunea de a introduce in Romania autovehicule second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru UE, favorizand astfel achizitionarea autovehiculelor noi produse in Romania.
Instanta retine ca TFUE a creat “o noua ordine juridica” in dreptul international (denum ita astfel de Curtea Europeana de Justitie in cazul Van Gend en Loos, 1963), caracterizata prin faptul ca are efect direct si se bucura de suprematie (prioritate) in raport cu ordinea juridica interna. Aceste principii au fost consacrate si de art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei, potrivit carora prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne. Astfel, avand in vedere ca dispozitiile art. 110 din Tratatul de functionare a UE prevaleaza fata de dispozitiile contrare cuprinse in OUG nr. 9/2013 , precum si faptul ca, institutiile statului, deci inclusiv Institutia Prefectului, sunt obligate a da prioritate regulilor de drept comunitar, se apreciaza ca, parata, nu poate invoca dispozitiile art. 7 din Ordinul nr. 150/2006 pentru a refuza inmatricularea, daca restul conditiilor prevazute de lege sunt indeplinite.

 Prin urmare, constatandu-se ca, in mod nelegal, paratul a refuzat inmatricularea autovehiculului fara plata timbrului de mediu, instanta apreciaza ca actiunea este intemeiata si in consecinta o va admite si va obliga paratul sa inmatriculeze autoturismul detinut de reclamant fara plata timbrului de mediu pentru autovehicule prevazut de OUG nr. 9/2013.

Se va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite actiunea formulata de reclamantul XX., CNP…., cu domiciliul in…., prin SC X SRL, cu domiciliul procesual ales in….. in contradictoriu cu paratul Institutia Prefectului – Serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Mehedinti, cu sediul in…..
Obliga Institutia Prefectului – Serviciul Public Comunitar, Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Mehedinti sa inmatriculeze autoturismul reclamantului marca Volkswagen Passat, serie sasiu… fara plata timbrului de mediu pentru autovehicule prevazuta de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
Ia act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
DEFINITIVA SI IREVOCABILA