TRIBUNALUL IASI TRIMITEREA CAUZEI LA PROCUROR PENTRU COMPLETAREA URMARIRII PENALE PENTRU INCALCAREA DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL

TRIBUNALUL IASI – TRIMITEREA CAUZEI LA PROCUROR PENTRU COMPLETAREA URMARIRII PENALE PENTRU INCALCAREA DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL

Prin Ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, din data de 29.01.2019, intocmita in dosarul penal nr. –/P/2015, s-a dispus clasarea cauzei, in temeiul disp. art. 315 alin. 1 lit. b), art. 314 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala raportat la art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005.

 

Pentru a dispune astfel, Ministerul public a retinut ca procurorul si-a insusit situatia de fapt retinuta de organul de cercetare penala prin referatul prin care a propus clasarea cauzei, iar motivarea solutiei de clasare intemeiata pe dispozitiile ,alin. 1 lit. a Codul de procedura.

 

Cu privire la criticile formulate de petent, prin aparatorul ales, domnul avocat Sorin Dimitriu, judecatorul de camera preliminara constata ca, pe de o parte, ordonanta de clasare din data de 29.01.2019 nu respecta disp. art 315 alin 5 din Codul de procedura penala, in sensul in care solutia intemeiata pe disp. art 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala este nemotivata.

Avand in vedere imprejurarea ca, la dispunerea solutiei de clasare, procurorul a avut in vedere o situatie de fapt diferita de cea retinuta de organele de cercetare penala, in sensul ca faptele reclamate de petent nu exista, apreciaza judecatorul de camera preliminara ca motivarea procurorului era obligatorie si ea nu poate fi suplinita de argumentele prim-procurorului, expuse in ordonanta emisa ca urmare a plangerii formulate in temeiul disp. art. 339 din Codul de procedura penala.

Pe de alta parte, judecatorul de camera preliminara constata ca, in ciuda perioadei de timp care s-a scurs de la momentul inceperii urmaririi penale in rem, respectiv data de 24.07.2015 si pana la pronuntarea solutiei de clasare, respectiv data de 29.01.2019, organul de urmarire penala s-a limitat la administrarea unora din probele propuse de petent, fara a se conforma exigentelor disp. art. 306 alin. 1 din Codul de procedura penala, in sensul de a cauta si strange toate datele si informatiile necesare pentru aflarea adevarului si lamurirea cauzei sub toate aspectele. Acesta este si motivul pentru care, in motivarea ordonantei procurorului de clasare se mentioneaza ca omisiunea societatii comerciale de a evidentia in contabilitate diferite achizitii nu poate fi calificata drept infractiunea de evaziune fiscala, intrucat, in aceasta maniera nu se dmininueaza in mod fraudulos baza impozabila, ci, dimpotriva, ar conduce la retinerea in sarcina contribuabilului a unor obligatii fiscale mai mari decat cele datorate.

Or, judecatorul de camera preliminara retine ca, urmare a pasivitatii organului de urmarire penala de a verifica in paralel, contabilitatea societatilor comerciale furnizoare, fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, respectiv prin omisiunea de a insera unele date sau imprejurari (urmata de folosirea inscrisului fals).

 

Impotriva solutiei de clasare petentul a formulat plangere, in temeiul art. 340 din Codul de procedura penala, criticand-o pentru netemeinicie.

Astfel, a motivat petentul plangerea formulata in sensul ca nemotivarea solutiei de clasare, gresitei solutii cu privire la toate infractiunile pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem, precum si in sensul in care nu au fost administrate toate probele necesare aflarii adevarului si lamuririi cauzei sub toate aspectele.

Totodata, a subliniat petentul o serie de neconcordante evidente intre situatia de fapt retinuta de organele de urmarire penala si cea care rezulta din probele adminsitrate si caracterul necesar al unei probe cu expertiza contabila, care sa aiba in vedere toate actele contabile ale societatii, proba pe care a solicitat-o, dar cu privire la care organul de urmarire penala nu s-a pronuntat.

 

Analizand plangerea care face obiectul cauzei de fata, pa baza actelor si lucrarilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, potrivit disp. art. 341 alin. 5 ind. 1 din Codul de procedura penala, judecatorul de camera preliminara retine ca potrivit art. 306 alin. 4 din Codul de procedura penala, organele de cercetare penala se pronunta prin ordonata motivata, in conditiile art. 100 alin. 3 si 4, asupra cererilor de administrare a probelor, in limita competentei sale.

Dreptul la un proces echitabil, inclusiv din perspectiva solutionarii cererilor de probe formulate de parti si subiectii procesuali, este garantat si in faza de urmarire penala, in mod evident, analiza caracterului echitabil al unei proceduri judiciare este dificil de realizat in fazele incipiente, insa absolut necesara, avand in vedere ca, o eventuala constatare a unei incalcari a art. 8 din Codul de procedura penala poate determina schimbarea conduitei organului judiciar, prin compensarea procedurii, atunci cand este necesar, cu garantiile necesare ulterioare in speta de fata, prin identificarea remediilor necesare, pe calea plangerii formulate in temeiul disp. art. 340 din Codul de procedura penala.

 

Or, fata de argumentele expuse, judecatorul de camera preliminara apreciaza ca singurul remediu posibil in cauza de fata, pentru inlaturarea incalcarii dreptului la un proces echitabil al persoanei vatamate consta in solutionarea cererilor de probe formulate de aceasta, prin ordonanta motivata, potrivit disp. art. 306 alin. 4 din Codul de procedura penala.

 

Fata de considerentele expuse anterior, avand in vedere caracterul insuficient al probatoriului administrat in cauza penala, deficientele de argumentare ale solutiei de clasare, in conditiile in care nu se poate retine ca nu ar fi existat nicio fapta respectiv nicio modificare a realitatii exterioare, in sensul art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala iar procurorul nu si-a insusit temeiul de drept al solutiei de clasare propuse, precum si incalcarea dreptului la un proces echitabil, in sensul nesolutionarii cererii de probe formulate de petent, judecatorul de camera preliminara apreciaza ca plangerea petentului este intemeiata, urmand a o admite.

 

Va dispune desfiintarea solutiei de clasare a cauzei, solutie dispusa in temeiul disp. art. 315 alin. 1 lit. b), art. 314 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, uz de fals prev. de art. 323 Cod penal si evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005.

Va dispune ,, pentru completarea urmaririi penale cu privire la toate faptele pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem.