APLICAREA LEGII DARII IN PLATA LA CONTRACTELE DE CREDIT INCHEIATE IN PERIOADA 2007 – 2011

Aplicarea Legii dării in plată la contractele de credit încheiate în perioada 2007-2011

 

Prin Comunicatul de Presă din data de 26.10.2016, Curtea Constituţională a României precizează că: în cazul contractelor de credit încheiate sub regimul Codului civil din 1864, vechiul Cod civil, deci anterior anului 2011, “instanţele judecătoreşti vor face aplicarea impreviziunii astfel cum aceasta a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864 și cu precizările aduse de Curtea Constituțională în considerentele deciziei ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I ”.

Însă, din perspectiva principiului forţei obligatorii a contractului şi, mai cu seamă, a principiului nominalismului monetar, sub imperiul Codului civil din 1864 s-a negat dreptul instanţei de a interveni în contract pentru ca, ţinând cont de fluctuaţia valorii monetare, să modifice suma prestaţiei la data plăţii. Astfel, în practică, revizuirea judiciară a prestaţiilor pe temeiul impreviziunii nu era admisă .

În aceste conditii, precizările ce vor fi aduse de Curtea Constituţională în considerentele Deciziei vor fi esenţiale.

Categories: Noutăți legislative