CONSTITUIREA CA PARTE CIVILA IN PROCESUL PENAL

Constituirea ca parte civila se poate face pana la inceperea cercetarii judecatoresti. Persoanei vatamate trebuie sa i se aduca la cunostinta despre aceasta, de catre organele judiciare.

Constituirea ca parte civila se poate face atat in scris sau oral, cu indicarea naturii si intinderii pretentiilor. Totodata se indica motivele si probele in baza careia se intemeiaza aceasta.

In situatia in care persoana vatamata se constituie parte civila, oral, organele judiciare au obligatia sa consemneze aceasta intr-un proces-verbal ori incheiere.

Partea civila poate, pana la terminarea cercetarii judecatoresti, sa mareasca sau sa micsoreze intinderea pretentiilor, sa indrepte erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civila si sa solicite repararea prejudiciului material prin plata unei despagubiri banesti, daca repararea in natura nu mai este posibila.