Contestarea unei sancțiuni disciplinare

Contestarea unei sancțiuni disciplinare

Sancţiuni disciplinare constituie mijloace de constrângere prevăzute de lege, având ca scop apărarea ordinii disciplinare, dezvoltarea spiritului de răspundere pentru îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor de serviciu şi respectarea normelor de comportare, precum şi prevenirea producerii unor acte de indisciplină. Ele sunt măsuri specifice dreptului muncii, în legătură cu executarea contractului individual de muncă, reflectându-se prin consecinţele lor, numai asupra raportului juridic de muncă, fără a afecta celelalte drepturi personale şi patrimoniale ale salariaţilor.

Procedura contestării este reglementată atât în Codul muncii, cât și în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Capitolului VI din Legea dialogului social, conflictele individuale de muncă vor fi soluționate de către instanța de judecată (tribunal) în a cărei circumscripție se află domiciliul salariatului sau locul de muncă.

Termenul de introducere a acțiunii este conform art. 252 alin. 5 din Codul Muncii de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. De asemenea, art. 268 alin.1 lit. b) din același act normativ dispune că în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate contestații în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară.

Art.211 alin.1 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește că, persoanele ale căror drepturi au fost încălcate pot formula contestație în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă, dacă este vorba despre măsuri unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani.

Astfel, în contextul problemei aduse în atenția noastră rezultă că, decizia de concediere disciplinară este o măsură unilaterală de încetare a contractului individual de muncă, iar măsura reducerii salariului de bază pentru 1 lună cu 5% constituie o măsură unilaterală de modificare a contractului individual de muncă, intrând astfel sub incidența prevederilor art. 211 alin.1 lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv sub incidența termenului de 45 de zile calendaristice.

Măsura avertismentului neproducând nici un fel de efect asupra executării, modificării, suspendării ori încetării contractului individual de muncă și neintrând astfel sub incidența prevederilor art. 211 alin.1 lit a) din Legea dialogului social, i se vor aplica prevederile art. 252 alin.5 și ale art. 268 din Codul Muncii, respectiv termenul de 30 de zile.