INTERDICTIA CONCEDIERII SALARIATEI IN PRIMELE SASE LUNI DE LA REANTOARCEREA DIN CONCEDIU DE CRESTERE A COPILULUI

INTERDICTIA CONCEDIERII SALARIATEI IN PRIMELE SASE LUNI DE LA REANTOARCEREA DIN CONCEDIU DE CRESTERE A COPILULUI

      Conform prevederilor art. 25 alin. 2-4 din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie. Interdicția anterior menționată se extinde, o singură dată, cu până la șase luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.

        Însă, IN SITUATIA IN CARE INTERVINE REORGANIZAREA JUDICIARA SAU FALIMENTUL ANGAJATORULUI, INTERDICTIA PREVAZUTA DE LEGIUITOR SI ENUNTATA ANTERIOR NU SE MAI APLICA.

       De asemenea, conform prevederilor art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, la încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.

De asemenea, conform prevederilor art. 76 alin. 3 din CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL 2011 – 2014, pe o perioada de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioada de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediați pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.

Cu alte cuvinte, la data când salariata/salariatul revine din concediu, angajatorul trebuie să îi pună la dispoziție același loc de muncă, aceeași poziție în cadrul firmei și același salariu. CONTRACTUL DE MUNCA se reia în condiții similare, în mod normal, dar se poate face și încadrarea pe un alt post sau modificarea salariului – numai cu acordul salariatei/salariatului.

Dacă postul pe care salariata/salariatul era angajat anterior plecării în concediu pentru CRESTEREA COPILULUI s-a desființat, angajatorul e obligat să ofere un alt post în cadrul firmei, dar, dacă nu există o asemenea posibilitate sau salariata/salariatul nu acceptă ofertele făcute, angajatorul poate da PREAVIZ DE CONCEDIERE de 20 de zile lucrătoare și un SALARIU COMPENSATORIU.