Legea privind insolvența persoanelor fizice

Legea privind insolvența personelor fizice

Persoanele fizice care nu-şi mai pot plăti datoriile la bănci îşi vor putea declara falimentul personal şi îşi vor putea reeşalona restanţele pe o perioadă de până la cinci ani cu posibilitatea prelungirii cu încă un an.
În această perioadă, acumularea dobânzilor şi a penalităţilor se vor suspenda de drept. În plus, este oprită orice procedură de executare silită.
Practic, pentru ca o persoana fizică să poată intra în faliment, trebuie să nu îşi poată plăti două sau mai multe datorii faţă de creditori, în decurs de o lună de la data scadentă a acestor restanţe.
Legea privind insolventa persoanelor fizice prevede că suma minimă a datoriilor trebuie să fie de 15 salarii minime pe economie, adică în jur de 3250 de euro