Acte necesare

În functie de complexitatea fiecărui litigiu în parte, precum şi de pretenţiile fiecăreia dintre părţile dintr-un dosar acte necesare sunt cele care vor veni în susţinerea pretenţiilor formulate ori a apărărilor de natură să facă contradovada susţinerilor celeilalte părţi. Cu alte cuvinte, în afară de cererea în chemare în judecată, taxa de timbru judiciar, timbru judiciar, susţinerea unor pretenţii, indiferent de natura lor, se va întemeia pe toate înscrisurile care atestă dreptul pretins, pe proba testimonială (martori), precum şi pe expertize.