CASATORIA FICTIVA

Căsătoria fictivă   Căsătoria fictivă este cea încheiată în vederea realizării unor efecte secundare acesteia sau pentru fraudarea legii, fără a deosebi după cum acest scop s-a urmărit numai de către unul dintre soţi sau de ambii. În această situaţie, căsătoria este doar un mijloc de a...

INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE

INSCRIEREA IN ROMANIA A DIVORTULUI PRONUNTAT IN STRAINATATE Transcrierea hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate   Metodologia de transcriere a hotărârii de divorţ pronunţate în străinătate este reglementată de HG 64/2011, care prevede: – căsătoriile încheiate în străinătate şi...

DIVORTUL IN CAZUL SEPARARII IN FAPT A SOTILOR

DIVORTUL IN CAZUL SEPARARII IN FAPT A SOTILOR Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclamant după o separare în fapt de cel puţin 2 ani. Un element de noutate introdus de Noul Cod Civil prin dispoziţiile art. 379 lit. c este divorţul bazat pe separarea soţilor in fapt pentru o...

OBLIGATIA DE INTRETINERE INTRE FOSTII SOTI

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi   Odată cu încetarea căsătoriei prin divorţ încetează obligaţia de întreţinere între soţi (art. 516 Cod civil) şi se naşte dreptul fostului soţ la întreţinere (art. 389 Cod civil). Acest drept îi este recunoscut fostului soţ dacă acesta se află în...

LOCUINTA MINORULUI DUPA DIVORT

Locuinţa minorului după divorţul părinţilor Ca regulă generală, odată cu divorţul, locuinţa minorului se stabileşte de comun acord de către părinţi. În cazul în care părinţii nu se înţeleg sau dacă instanţa sesizată cu judecarea cererii de divorţ constată că înţelegerea părţilor contravine...

RUPEREA LOGODNEI

Ruperea logodnei– efecte   Din definiţia legală a logodnei – “promisiune reciprocă de a încheia căsătoria” – rezultă ca logodna, ca act juridic, reprezintă un acord de voinţe între un bărbat şi o femeie prin care aceştia îşi promit reciproc faptul că se vor căsători...

LOCUINTA FAMILIEI – protecţie specială în Noul Cod civil

  LOCUINTA FAMILIEI –protecţie specială în Noul Cod civil Locuinţa familiei beneficiază în Noul Cod civil de un regim de protecţie special faţă de actele păgubitoare ale soţului proprietar chiar exclusiv; astfel, fără consimţămantul scris al celuilalt soţ, nici unul dintre soţi: nu poate...

PRESTATIA COMPENSATORIE DUPA DESFACEREA CASATORIEI

Prestaţia compensatorie de care beneficiaza soţul reclamant odata cu desfacerea căsătoriei   Noul Cod civil prin dispoziţiile art. 390 prevede posibilitatea, doar pentru soţul reclamant, ca acesta să poată beneficia de o prestaţie care să compenseze un dezechilibru semnificativ pe care...

NUMELE DE FAMILIE PE CARE IL VOR PURTA PARTILE DUPA DIVORT

Numele de familie după divorţ   În cazul desfacerii căsătoriei prin divorţ, Codul civil prin dispoziţiile art. 383 stabileşte următoarele reguli privind numele pe care îl vor purta părţile. Codul civil prevede ca soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei si în acest...