Avocat Baroul Iași

Sorin Dimitriu

Sorin Dimitriu este absolvent al Facultății de Drept din Cadrul Universității Petre Andrei din Iași, promoția 2005-2009. De asemenea acesta este absolvent al studiilor de master în Științe Penale și Criminalistică, din cadrul Universității Mihail Kogălniceanu din Iași, promoția 2009-2010. A devenit avocat în cadrul Baroului Iași începând cu anul 2009.

În orice demers pe care îl intenționați apelând la serviciile cabinetului ar trebui să știți faptul că relația dintre dumneavoastră și avocații din cadrul cabinetului se bazează pe principiul confidențialității, a respectului reciproc și a îndeplinirii cu strictețe a obligațiilor asumate de ambele părți.

Specializări

Avocatul Sorin Dimitriu deține o vastă experiență în activitatea de reprezentare în fața instanțelor judecătorești

Cauze Penale

Asistență / reprezentare în cauze privind infracțiuni de: înșelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de droguri, contrabanda de țigări, grup infracțional, etc.

Litigii de munca

Concepere / redactare și negocieri contracte colective / individuale de munca, regulamente de ordine interioară, reprezentarea salariatului în instanța în vederea apărării și recuperării drepturilor salariale / finaciare și altele.

Cauze din dreptul familiei

Divorturi, partaj, încredințare spre creștere a copiilor minori, pensie de întreținere, punere sub interdicție judecătorească, etc.

Cauze Civile

Rezoluțiuni și rezilieri contracte, uzucapiuni, succesiuni și partaje, revendicări, plângeri contravenționale, etc.

Cauze Comerciale

Litigii comerciale, insolventa, negocieri contracte, conceperea și redactarea contractelor, cesiune acțiuni și altele.

Contravențional și administrativ

Recuperare taxa auto, etc.

Consultații juridice Iași

SORIN DIMITRIU

Avocat Baroul Iași

Ai intrat într-o problemă ? Nu știi cum să procedezi ?

Trimite un email sau sună la unul din numerele de telefon afișate în secțiunea de contact. Avocatul Sorin Dimitriu vă stă la dispoziție cu servicii impecabile incluzând:

  • Formularea strategiei de apărare în cauze complexe;
  • Formularea opiniilor juridice și redactarea și/sau analizarea oricăror înscrisuri/documente de natură juridică necesare în vederea soluționării cauzelor deduse judecății.
  • Colaborăm cu executori, notari, experți contabili și mediatori de valoare.