Demers (etapele de relaționare)

În orice demers pe care îl intenţionaţi apelând la serviciile cabinetului ar trebui să ştiţi faptul că relaţia dintre dumneavoastră şi avocaţii din cadrul cabinetului se bazează pe principiul confidenţialităţii, a respectului reciproc şi a îndeplinirii cu stricteţe a obligaţiilor asumate de ambele părţi.

În acest context, avocaţii din cadrul cabinetului se obligă să vă trateze cu respect şi să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor din dosare, să vă reprezinte în faţa autorităţilor competente şi în faţa instanţei de judecată potrivit intereselor dumneavoastră, să vă apere drepturile în concordanţă cu etica profesională.

De cealaltă parte, clienţii cabinetului nostru se obligă să respecte pe membrii cabinetului, să pună la dispoziţia avocatului actele necesare apărării drepturilor, să furnizeze orice informaţie d enatură să conducă la o bună apărare în cadrul reprezentării şi să îşi achite onorariul în condiţiile şi la termenele stabilite prin contract.