Drept civil

 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor în litigii civile de orice natură;
 • redactarea şi introducerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată;
 • consultanţă juridică cu privire la aplicarea legii civile;
 • asistenţă si reprezentare în materia revendicărilor imobiliare (revendicare teren sau construcţie); acţiuni în grăniţuire, uzucapiune , accesiune, ieşiri din indiviziune;
 • dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale:(uzufruct, uz,abitaţie, servitute, superficie);
 • drept succesoral ( litigii testamentare, partaje succesorale, deschidere succesorală, raporturi de donaţie, reducţiuni liberalităţi excesive, cote succesorale, vânzarea unei părţi din moştenire, anularea certificatului de moştenitor, etc;
 • redactarea, modificarea, negocierea şi încetarea contractelor civile;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare notarială (în faţa notarului public);
 • asistenţă în cadrul negocierilor,
 • asistenta in cazurile care necesita medierea.