LEGEA PRIVIND DREPTURILE PACIENTULUI

LEGEA   Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Legea drepturilor pacientului PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 51 din 29 ianuarie 2003      CAP. 1     Dispoziţii generale     ART. 1     În sensul prezentei legi:     a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de...

ART. 23 PRIVIND APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE

ART. 23 PRIVIND APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE Art. 23 (1) Procedura la instanta de executare cu privire la solicitarile privind aplicarea legii penale mai favorabile formulate ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face...

RIDICAREA POPRIRII IN CAZUL EXECUTARII SILITE

RIDICAREA POPRIRII IN CAZUL EXECUTARII SILITE Procedura de executare silita a creantelor fiscale este reglementata, in principal, de Ordonanta nr. 92/2003, Codul de Procedura Fiscala., art. 148 al Codului reglementand suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite. In cazul...

Filiatia in reglementarea Noului Cod civil

Filiatia in reglementarea Noului Cod civil Filiatia reprezinta legatura juridica dintre o persoana si parintii acesteia, insa filiatia poate fi si rezultatul infierii. Noul Cod civil stabileste in prevederile art. 412 si ale art. 414 ca, intervalul de timp cuprins între a 300-a şi a 180-a zi...