Acordul de recunoaștere a vinovăției

Acordul de recunoaștere a vinovăției

Legiuitorul a introdus procedura specială a acordului de recunoașțere a vinovăției motivat de reducerea duratei judecării cauzei penale. Aceasta determină o situație favorabilă statului, din punct de vedere financiar care economisește atât resurse umane cât și bănești, dar și celorlalte părți implicate în procesul penal.

Procedura specială a acordului de recunoaștere a vinovăției, introdusă odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, este precedată de procedura recunoașterii vinovăției în cursul cercetării judecătorești în prima instanță, introdusă în codul de procedură penală în anul 2010.

Aceasta procedură are ca origine sistemul de justiție penală al Statelor Unite ale Americii, procentul hotărârilor pronunțate având la bază recunoașterea vinovăției depășind 50%.

Potrivit dispozițiilor art. 478 alin. 3 din Codul de procedură penală, acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi inițiat, în cursul urmăririi penale, de către procuror sau inculpat. Așadar, suspectul nu poate participa la desfășurarea acestei proceduri.

Potrivit dispozițiilor art 478 alin. 5, în cazul în care acțiunea penală s-a pus în mișcare față de mai multi inculpați, acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi încheiat de oricare dintre inculpați, fără să fie adusă atingere prezumției de nevinovăție a inculpaților pentru care nu s-a încheiat acord.

Unii autori, în mod corect opinează ca “în cauzele penale în care contribuția inculpaților la săvârșirea infracțiunilor este dificil de departajat sau dacă se constată o strânsa legătura de intercondiționare între acțiuni sau inacțiuni care formează elementul material al infracțiunii și care aparțin unor inculpați diferiți; totodată se pune întrebarea cum poate fi menținută intactă prezumția de nevinovație în condițiile în care pentru unii dintre inculpați, care au încheiat acordul de vinovație, instanța a pronunțat o soluție de condamnare, în timp ce alti inculpați au fost trimiși în judecată prin rechizitoriu, pentru infracțiuni conexe?”

Trebuie subliniat faptul că inculpații minori nu pot încheia acorduri de vinovăție.

Acordul de recunoaștere a vinovăției, potrivit art. 479, are ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și privește felul și cuantumul pedepsei precum și forma de executare a acesteia.

Condițiile încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției:

  • se poate încheia doar cu privire la infracțiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani;
  • din probele administrate rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare actiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului;
  • trebuie încheiat în limitele stabilite prin aviz prealabil de procurorul ierarhic superior;
  • este rezultatul negocierii purtate între procurorul de caz și inculpat;
  • este încheiat separat, cu fiecare dintre inculpați;
  • trebuie confirmat de procurorul ierarhic superior.

După încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorul sesizează instanta de judecată și trimite acesteia acordul de recunoaștere a vinovăției, însoțit de dosarul de urmărire penală.

Instanța de judecată sesizată cu acordul de recunoaștere a vinovăției, după ascultarea procurorului, a inculpatului și avocatului acestuia și părții civile – dacă este prezentă, poate pronunța urmatoarele soluții:

  • admiterea în totalitate a acordului de recunoaștere a vinovăției;
  • respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției;
  • admiterea partială a acordului de recunoaștere a vinovăției.

Soluția instanței poate fi atacată de procuror și inculpat, cu apel, care poate fi declarat în termen de 10 zile de la comunicare.

 

AVOCAT DE DREPT PENAL IN IASI
SORIN MANUEL DIMITRIU