CINE BENEFICIAZA DE CONTRACTUL DE INCHIRIERE AL IMOBILULUI IN CAZUL DIVORTULUI

Beneficiului contractului de închiriere al sotului in cazul divortului

Dispoziţiile legale – art. 323 si art. 324 Cod civil – prevăd că, în cazul în care locuinţa care constituie domiciliul conjugal este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soţ are un drept locativ, propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie.

La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei închiriate de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soţi, ţinând seama, în ordine:

  • de interesul superior al copiilor minori;
  • de culpa în desfacerea căsătoriei;
  • de posibilităţile locative proprii ale foştilor soţi.

Soţul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este obligat să plătească celuilalt soţ o indemnizaţie de instalare pentru acoperirea cheltuielilor necesare şi utile pentru ca acesta să se poată instala într-o nouă locuinţă.

Acordarea indemnizaţiei este condiţionată de lipsa culpei exclusive a soţului beneficiar în destrămarea relaţiilor de căsătorie.

Atribuirea beneficiului contractului de închiriere are caracter definitiv, se face cu citarea locatorului şi produce efecte faţă de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

Codul civil prevede că dispoziţiile anterioare se aplica şi în situaţia atribuirii beneficiului locuinţei conjugale, în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor doi soţi. În acest caz măsura dispusă de instanţa înceteaza odată cu rămânerea definitivă a hotărârii de partaj.