LOCUINTA FAMILIEI – protecţie specială în Noul Cod civil

 

LOCUINTA FAMILIEI –protecţie specială în Noul Cod civil

Locuinţa familiei beneficiază în Noul Cod civil de un regim de protecţie special faţă de actele păgubitoare ale soţului proprietar chiar exclusiv; astfel, fără consimţămantul scris al celuilalt soţ, nici unul dintre soţi:

  • nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei (de ex. vânzare, schimb, donatie);
  • nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa locuinţei familiei (de ex. închiriere, rezoluţiunea contractului de asigurare a locuinţei);
  • nu poate deplasa din locuinţă bunurile ce mobilează sau decorează locuinţa familiei şi nici nu poate dispune de acestea (prin aceasta interdicţie se derogă de la regula consacrată în art. 346 alin. (2) NCC, conform căreia oricare dintre soţi poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este supusă anumitor formalităţi de publicitate).                                                                                                                       Pentru a beneficia de această protectie conferită de lege, imobilul trebuie sa fie notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, cerere care poate fi formulata şi de soţul care nu este proprietarul imobilului.

Pentru a îngrădi şi eventualele abuzuri ale celuilalt soţ care refuză, fără un motiv legitim să îşi dea consimţămantul la încheierea unor astfel de acte, Codul Civil (art. 322 alin. 3) prevede posibilitatea soţului îndreptăţit, să sesizeze instanţa de judecată pentru ca aceasta să autorizeze încheierea actului în cauză.