OBLIGATIA DE INTRETINERE INTRE FOSTII SOTI

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi

 

Odată cu încetarea căsătoriei prin divorţ încetează obligaţia de întreţinere între soţi (art. 516 Cod civil) şi se naşte dreptul fostului soţ la întreţinere (art. 389 Cod civil).

Acest drept îi este recunoscut fostului soţ dacă acesta se află în nevoie (nu se poate întreţine din munca sau din bunurile sale) datorită incapacităţii de a munci intervenite:

  • în timpul căsătoriei;
  • în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, dacă se datoreaza unei împrejurări în legătură cu căsătoria.

Atunci când căsătoria s-a desfăcut din vina unuia dintre soţi acesta are dreptul la întreţinere doar timp de un an de la data desfacerii căsătoriei. Dacă divorţul s-a pronunţat din vina ambilor soţi fiecare are dreptul la întreţinere pe o perioadă nelimitată de timp.

Incapacitatea de a munci a soţului care solicită întreţinere poate fi totală sau parţială; în cazul incapacităţii parţiale întreţinerea se acordă proporţional cu gradul de incapacitate.

Cuantumul întretinerii se stabileşte până la o pătrime din venitul net al celui obligat la plata ei, în raport cu mijloacele sale şi cu starea de nevoie a soţului care o solicită. La stabilirea mijloacelor celui care datorează întreţinere instanţa va ţine seama de veniturile şi bunurile acestuia, precum şi de posibilităţile de realizare a acestora.

Această întreţinere împreună cu întreţinerea datorată copiilor nu va putea depăşi jumătate din venitul net al celui obligat la plată.

Soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi la prestarea întreţinerii .

Obligaţia de întreţinere între foştii soţi înceteaza prin recăsătorirea celui îndreptăţit.