PRESTATIA COMPENSATORIE DUPA DESFACEREA CASATORIEI

Prestaţia compensatorie de care beneficiaza soţul reclamant odata cu desfacerea căsătoriei

 

Noul Cod civil prin dispoziţiile art. 390 prevede posibilitatea, doar pentru soţul reclamant, ca acesta să poată beneficia de o prestaţie care să compenseze un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina in condiţiile sale de viaţă.

Pentru a putea solicita această prestaţie compensatorie trebuiesc îndeplinite în mod cumulativ 2 condiţii:

– divorţul să se pronunţe din culpa exclusivă a soţului pârât;

– căsătoria sa fi durat cel putin 20 de ani.

Prestaţia compensatorie poate fi stabilită:

– în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, în cotă procentuală din veniturile debitorului sau într-o sumă de bani determinată;

– în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin exclusiv debitorului (deci nu asupra unui bun comun dobândit în timpul căsătoriei).

La stabilirea prestaţiei compensatorii instanţa va ţine seama de:

– resursele soţului care o solicită;

– de mijloacele celuilalt soţ din momentul divorţului;

– de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial;

– de orice alte împrejurări, precum: vârsta şi starea de sănătate a soţilor, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfăşura o activitate producătoare de venituri, etc.

Prestaţia compensatorie încetează:

– prin decesul unuia dintre soţi;

– prin recăsătorirea soţului creditor;

– când soţul creditor obţine resurse de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemănătoare celor din timpul casătoriei.