REGIMUL MATRIMONIAL AL BUNURILOR INCETEAZA DE LA DATA INTRODUCERII CERERII DE DIVORT

REGIMUL MATRIMONIAL AL BUNURILOR INCETEAZA DE LA DATA INTRODUCERII CERERII DE DIVORT

Efectele divorţului cu privire la regimul matrimonial al bunurilor dintre soţi

Ca regulă generală, efectele desfacerii căsătoriei se produc din momentul rămânerii definitive a hotărârii de divorţ sau din momentul emiterii certificatului de divorţ prin procedura administrativă sau notarială.

Dispoziţiile art. 385 alin. 1 Cod civil stabilesc o excepţie, instaurând regula potrivit căreia regimul matrimonial înceteaza de la data introducerii cererii de divorţ. Mai mult, in cazul divorţului prin acordul soţilor, indiferent că acesta se pronunţă prin procedura administrativă sau notarială, soţii pot decide ca regimul matrimonial să înceteze încă de la data separării în fapt asoţilor.

Pentru ca să beneficiaţi de aceste prevederi legale, trebuie ca odată cu cererea de divorţ să solicitaţi si încetarea regimului matrimonial.

Prin această reglementare se acordă o mare exigibilitate actelor juridice care pot fi încheiate de către soţi, ulterioare depunerii cererii de divorţ, aceştia nemaifiind ţinuti de respectarea regulilor regimului matrimonial existent pe durata căsătoriei.

Consecinţele practice sunt importante: bunurile dobândite de oricare dintre soţi între data intoducerii acţiunii de divorţ şi rămânerea definitivă a hotararii de divorţ nu mai sunt supuse prezumţiei de comunitate legala ca cele dobandite în timpul căsătoriei, ele fiind bunuri proprii ale soţului care le-a dobândit.