Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei

Măsura de individualizare judiciară a executrării pedepsei constă în suspendarea executării pedepsei închisorii aplicate inculpatului, pe întreaga perioadă a termenului de supraveghere. Pe durata termenului impus de instanță de judecată, persoana condamnată are de respectat unele obligații stabilite de instanța de judecată. Potrivit art. 91 din Noul Cod Penal, se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, prin hotarâre motivată, daca sunt îndeplinite cumulativ, strict și limitativ, urmatoarele condiții:

  • pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;
  • infractorul să nu fie recidivict;
  • infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității;
  • să nu se fi sustras de la urmărirea penală ori judecată;
  • să nu fi îngreunat aflarea adevarului;
  • în funcție de conduita avută de infractor anterior săvârșirii infracțiunii;
  • în funcție de eforturile depuse de infractor pentru diminuarea sau înlăturarea consecințelor săvârșirii infracțiunii.