Dreptul nevăzătorilor de a se înscrie la pensia pentru limită de vârstă

Dreptul nevăzătorilor de a se înscrie la pensia pentru limită de vârstă

În primul rând trebuie să precizăm că, dreptul la pensie pentru limită de vârstă a nevăzătorilor se face urmare a emiterii unui certificat de încadrare în grad de handicap de către autoritatea de specialitate, certificat care trebuie să întrunească anumite condiții de fond și formă (data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum și mențiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege)

            Când vine vorba de nevăzători și înscrierea acestora la pensie pentru limită de vârstă, indiferent că discutăm despre Legea nr. 19/2000 sau Legea nr. 263/2010 condițiile care trebuie întrunite sunt: sa fii nevăzător și să fi realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

            Ce înseamnă îndeplinirea acestor condiții?

În primul rând, trebuie lămurită noțiunea de nevăzător în înțelesul Legii nr. 448/2006. Dacă pornim de la definiția dată de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române prin „nevăzător” înţelegem ”lipsit de vedere, orb”. Legea nr. 448/2006, republicată prevede la art. 86 că tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare, iar gradele de handicap: ușor, mediu, accentuat și grav.

Nici prevederile art. 47 alin.2 din Legea nr. 19/2000 și nici cele ale art. 59 din Legea nr. 263/2010 nu fac vreo diferențiere sub aspectul gradului de handicap, ci mai degrabă sub aspectul tipului de handicap, respectiv între vizual și restul celorlalte tipuri de handicap.

E drept că unii ar putea invoca o serie de criterii medicale specifice încadrării în grad de invaliditate, însă o asemenea extindere este nepermisă și orice comparație între invaliditate și handicap inadmisibilă.

Nici una dintre aceste norme juridice nu dă o definiție noțiunii de nevăzător și nici nu face vreo diferențiere așa cum ar fi fost normal a nevăzătorilor după grad de handicap. În consecință, chiar dacă bunul simț ne face să apreciem că termenul de nevăzător nu poate fi extins şi asupra persoanelor care prezintă într-adevăr scăderea văzului însă nu o cecitate practică şi absolută, legiuitorul este singurul care trebuie și poate să lămurească această controversă.

În al doilea rând, trebuie lămurit aspectul legat de emiterea unor decizii de către casele de pensii anulate ulterior. Pentru o mai bună înțegere a acestei situații reiterăm faptul că, orice decizie de pensionare pentru limită de vârstă a persoanelor cu handicap, inclusiv a nevăzătorilor se face în temeiul unui certificat de încadrare în grad de handicap care conține următoarele elemente data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum și mențiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 (fostul art. 47 alin.2 din Legea nr. 19/2000) din Legea nr. 263/2010. Casele de pensii emit o decizie în baza unui document emis la rândul său de către autoritatea competentă în evaluare și încadrare în grad de handicap. În consecință, casele de pensii urmează a da eficiență certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru aplicarea prevederilor art. 58-59 din Legea nr. 263/2010 și nu a stabili legalitatea acestora.

Mai mult decât atât, a adauga la lege în acest caz nu este doar nepermis, ci poate deveni periculos într-o țară care pretinde că nu doar garantează ci și protejează drepturile și libertățile fundamentale.

În al treilea rând, persoanele cărora li s-a eliberat certificat de încadrare în grad de handicap de tip vizual, fiind recunoscuți ca nevăzători sunt și rămân în această categorie indiferent de gradul în care sunt încadrați și indiferent ce ne spune nouă bunul simț, întrucât voința legiuitorului a fost aceea de a face diferența între persoanele cu handicap vizual și cei cu celelalte tipuri de handicap și doar legiuitorul poate schimba acest aspect!

Dacă legiuitorul ar fi dorit să facă diferențierea între nevăzători pe grade de handicap atunci ar fi făcut această precizare, în lipsa acesteia nu îi este permis nimănui să adauge la lege!