MEDIEREA CONFLICTELOR

MEDIEREA CONFLICTELOR

Incepand cu data de 15 februarie 2013, a intrat in vigoare Noul Cod de procedura Civila. Potrivit art. 21 N.c.p.civila, judecatorul va recomanda partilor solutionarea amiabila a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

In cazul unui litigiu care are ca obiect divortul, partajul, uzucapiunea, dobandirea dreptului de proprietate, revendicarea, servitutea, granituirea, accidentul de circulatie, vatamarea corporala, etc., cea mai rapida si ieftina cale de rezolvare, este

MEDIEREA.MEDIEREA prezinta urmatoarele beneficii:

-timpul de rezolvare a conflictului este mult mai redus

-părţile, de comun acord cu mediatorul, stabilesc data şi ora procesului de mediere. Nu uitati ca in cazul rezolvarii unui litigiu apeland la procedura comuna, termenele de judecată sunt impuse şi nu ţin cont de programul părţilor.

-şedinţa de mediere nu este limitata ca timp. Sedintele de mediere se pot finaliza şi cu nțelegeri parţiale, situaţie in care este posibilă programarea unei alte ședințe la o dată ulterioară.

-părţile aleg mediatorul la care să apeleze

-sala în care are loc ședința de mediere este discretă si intima, in comparatie cu sala de judecată, Mediatorul concentrandu-se doar asupra voinţei şi interesului părţilor.

-soluţia conflictului provine de la părţi, acestea beneficiind de procedura medierii decid soluţia cea mai avantajoasă şi durabilă pentru conflictul în care se găsesc.

-confidențiallitate.

-beneficiind de procedura medierii, părţile nu renunţă la judecata de drept comun. In cazul in care conflictul nu este rezolvat prin mediere, părţile pot continua rezolvarea litigiului prin intermediul instanţei de judecată.

-toate cele de mai sus aratate, la care adaugam timpul economisit precum si sumele de bani economisite( taxe judiciare, expertize, onorarii avocat) sunt motive suficiente pentru a apela la MEDIERE, avantajele fiind evidente.